SOSIALE MEDIER

Strategi

Hva er målet med prosessen? Det bør kunne formuleres i ett hovedmål og et par delmål. For å nå målene må du sette opp et knippe KPI-er som identifiserer hvordan vi går frem.

I tillegg inneholder en god strategi informasjon om hvilke plattformer du skal være på og når du skal være der, hvor lang tid det vil ta å nå målene samt hvordan du skal måle og optimalisere.

Vi kartlegger dine behov og målsetninger og utarbeider en strategi som gir deg oppskriften på suksess i dine kanaler.

Drift av sosiale medier

Ved å overvåke bedriftens kontoer i sosiale medier får vi full oversikt over hva publikummet ditt poster. Slik oppdager og håndterer vi eventuelle kriser og nedskalerer aggressive kommentarfelt. I tillegg gir vi raske og gode svar i tråd med merkevarens tone of voice på kommentarer og spørsmål fra publikummet. Sosiale medier sover aldri, og vi er aktive når målgruppen er det. Ved hjelp av overvåkingsverktøy vet vi også folk skriver om bedriften utenfor egne sosiale kanaler og engasjerer oss i disse kommentarfeltene. Drift inkluderer også posting, måling og rapportering.

Annonsering

Facebook er en av de mest effektive plattformene når du skal annonsere på nett. dyson.drager hjelper deg med å opprette kampanjer med konkrete mål som er rettet mot spesifikke målgrupper gjennom nøye segmentering. Vi optimaliserer resultatene gjennom kontinuerlig testing, måling og analyse. Slik får du de beste resultatene innenfor budsjettrammen din.

Vi tilbyr også annonsering i andre sosiale medier som Snapchat og LinkedIn.

Vi poster innhold som er relevant for målgruppen, tilpasset de ulike sosiale mediene.

Måling og rapportering

Vi måler og analyserer effekten av tilstedeværelsen i sosiale medier jevnlig. Dermed vet vi hva som fungerer, og hva som ikke fungerer, og kan gjøre endringer i tråd med det. Vi sender deg jevnlige rapporter med resultatene på målene vi har satt og eventuelle forslag til endringer.

dyson.drager AS tar  innhold på alvor

Her finner du et utvalg av våre tjenester. Lurer du på hva du trenger? Ta kontakt – vi hjelper deg gjerne!

KONTAKT