i-forhold-til

Er du et offer for forholdismen?

Sykdommen «forholdisme» ble navngitt av Per Egil Hegge i 2007. Den er et språklig virus som først ble observert blant byråkrater, politikere, journalister og meningsbærere. Viruset viste seg å være svært smittsomt. Det utviklet seg skremmende fort til en nasjonal epidemi som rammet ofre i alle samfunnslag. I dag kan vi dessverre fastslå at sykdommen har fått kroniske dimensjoner.

Hva skjer med dem som blir smittet av forholdisme? Fra infeksjonstidspunktet begynner de i økende grad å benytte seg av uttrykket «i forhold til». Det høres vel harmløst ut, tenker du kanskje – helt til du observerer en av stakkarene som er virkelig hardt angrepet. I de verste tilfellene har vi sett mennesker som bruker «i forhold til» i nesten hver setning.

dyson.dragers kur i forhold til mot forholdisme

Forholdismen er standhaftig. Hittil har ikke engang Språkrådet lykkes med å lage en effektiv vaksine. Flere språkfaglige eksperter har forsøkt å lage lister med regler over riktig og feil bruk – til liten eller ingen nytte. Her kommer imidlertid noen lettanvendelige knep som kanskje kan hjelpe.

Hver gang det kjennes ut som om et lite «i forhold til» skal glippe ut av munnen din – pust dypt i to sekunder. Så gjør du følgende test:

  • I nesten alle tilfeller der du faktisk kan bruke «i forhold til», kan du også bruke «sammenlignet med». Hvis du prøver å sette inn «sammenlignet med» og setningen ikke gir mening, bør du omformulere den.

Husk: Det finnes mange preposisjoner

Preposisjoner er fine. Prøv å bruke mer presise ord som for, til, om, angående, i henhold til, på, med, i, mot osv. En bonus er at det blir tydeligere hva slags forhold to fenomener eller objekter har til hverandre. Poengene dine kommer rett og slett bedre frem.

Vi håper vi har nevnt uttrykket «i forhold til» så mange ganger i dette blogginnlegget at du har gått lei.

Trenger du hjelp med tekst og språk?

Skriv til kaffe @ dysondrager.no, så hjelper vi deg!

 

Kilder:

http://forholdisme.no/

https://no.wikipedia.org/wiki/Forholdisme 

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/le-og-laer/lar-deg-mer/Forholdsregler/