Klarspråk.dysondrager.jpg

5 tips til klarspråk for bedrifter

Varsel! Kronglete ingress. Hva tenker du i forhold til klarspråkets potensielle innflytelse i ekspanderende bransjer der kontakt opp mot potensielle kunder gir behov for umiddelbare tiltak i forhold til kommunikasjon?

Ingressen over er selvfølgelig rent visvas. Dog er det nok mange av oss som kjenner igjen enkelte trekk fra det offentlige ordskiftet. Eller kanskje fra ledelsens nyhetsbrev eller møtereferat. Uansett er det mange av oss som går i fellen fra tid til annen. Vi ender opp med å publisere meningsløst og vanskelig innhold.

Noen ganger går så galt at vi bruker avanserte ord helt feil. I verste fall ender vi opp i den virtuelle gapestokken i Ivanka Trump-stil. I de fleste tilfeller er konsekvensen av dårlig språk at mottakeren ikke forstår hva du mener. For eksempel kan en uklar stillingsutlysning føre til flere ukvalifiserte søkere.

Få flere kunder? Bygg merkevaren din med vårt kurs i historiefortelling!

Tydelig og korrekt språk gir merverdi:

  • Du får bedre kunderelasjoner. Forholdet til kunder, klienter og partnere er viktig, uansett bransje. Materiale du sender ut til disse bør være presist og forståelig. De er takknemlige for lettkonsumert informasjon.
  • Det er tidsbesparende. Tid er som kjent penger. Du ønsker ikke å bruke arbeidstid på å rydde opp i misforståelser.
  • Det bygger omdømme. Hvordan du og din bedrift oppfattes i offentligheten, påvirkes av hvordan dere fremstiller dere selv skriftlig. Dere bør legge ned arbeid i all tekst som skal publiseres.

Fem tips for klarere språk:

  1. Ikke gjør ting vanskeligere enn de er: Ikke bruk fremmedord eller tungvinte formuleringer når det kan unngås.
  2. Kjenn ditt publikum: Skriver du til jurister eller lekfolk, ingeniører eller allmennheten? Det gjelder å tilpasse språket til mottakerne. Unngå fagtermer hvis du ikke vet om leseren har kompetanse til å forstå dem.
  3. Ha klar struktur i teksten: Tenk over hva ditt viktigste poeng er. Få dette frem tidlig i teksten. Det viktigste bør alltid komme først. Tenk at leseren skal kunne få med seg hovedpoengene i teksten ved bare å lese overskriften. Detaljer kan komme senere.
  4. Unngå substantivsyke: Mange bytter ut verb med substantiv for å virke mer seriøse. Slutt med det. For eksempel: Bytt ut «det ble foretatt en utredning» med «direktoratet utredet». Slik kommer det tydelig frem hvem som har gjort hva.
  5. Ikke vær redd for å be om hjelp: Ordbøker og Språkrådets nettsider er gull for alle som jobber med tekst. Sjekk ut klarspråk.no.

 Vi vil med dette oppfordre alle til å ta en sen vårrengjøring i språkskuffen. Det kan vise seg å være mer nyttig enn du tror.

Lite tid til overs? Vi stiller gjerne som språklige vaskehjelper. Ta kontakt på kaffe @ dysondrager.no.

Kilder:

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/skrivehjelp/Skriverad/Sjekkliste-for-skribenter/

http://www.sprakradet.no/Klarsprak/om-klarsprak/hva-er-klarsprak/Kvifor-klarsprak/

https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/10/ivanka-trump-misused-words-albeit-relative-basis-complicit-architecting-stephen-colbert