Slik har Thon Eiendom styrket merkevaren med content marketing

Skal du nå en smal og spisset målgruppe? Da er det ingen vits i å bruke millioner av kroner på tradisjonell markedsføring. Nøkkelen ligger i å vite hva kundene dine er interessert i, for så å produsere innhold som trigger denne interessen. På den måten viser du at du er en tillitsfull aktør som sitter på kompetanse som kunden kan dra nytte av.

Nettopp dette har Sissel Ødegård, markedsansvarlig for næringseiendom i Thon Eiendom, skjønt. Vi har stilt henne fem kjappe spørsmål om hvordan bruken av content marketing har fungert for Thon Eiendom i markedsføringen av næringseiendom.

  1. Når og hvorfor begynte dere å bygge merkevare med content marketing?

­– Vi startet med content marketing våren 2015 fordi vi ønsket å kommunisere bredde og tilleggsverdier ut over bare å «ramse opp» hva vi tilbyr. Vi ønsket å synliggjøre at vi, i tillegg til å være den største private eiendomsaktøren, også har mye god erfaring og kompetanse som kommer leietaker til gode – både før og under leieprosessen.

  1. Dere har en spisset og konkret målgruppe, og skal nå ut til denne framfor massene. Hvorfor passer content marketing da?
Sissel Ødegård, markedsansvarlig for næringseiendom i Thon Eiendom.

Sissel Ødegård, markedsansvarlig for næringseiendom i Thon Eiendom.

– Ved å bruke innholdsmarkedsføring bygger vi tillit og kjennskap til merkevaren Thon Eiendom. Vi gjør målgruppen oppmerksom på hva vi kan gjøre for deg, ikke bare hva vi er. Etter å ha gjort en analyse av kundereisen til vår målgruppe ble det ganske enkelt å finne temaer og innhold som opptar leietakere som er på søk etter lokaler.

3) Hvilke erfaringer har dere gjort dere siden dere startet med content marketing?
– Vi har fått gode tilbakemeldinger på at vi deler vår kompetanse, og synliggjør hva vi kan hjelpe deg med for at du skal få det beste lokalet for deg og din bedrift. Vi ser også at det er viktig med SEO, som generer trafikk til innholdssidene våre, i tillegg til CTA-er. Ved å a/b-teste for eksempel titler og «call-to-action»-knapper i artiklene, klarer vi å måle hva som trigges til mer lesing, og hva som funker eller ikke funker.

  1. Hva bør man ha i bakhodet når man skal skape godt innhold for sin målgruppe?

– Ikke være redd for å dele det dere er gode på. Gi gode råd og vis, gjerne ved hjelp av eksempler, at du er genuint opptatt av å hjelpe kunden. Det skaper tillit.

5) Hvilke fordeler har content marketing kontra andre typer markedsføring?
– Du kan bruke egne flater til å markedsføre merkevaren i større grad – du eier innholdet selv. Det blir mer troverdig og relevant kommunikasjon enn tradisjonell markedsføring.

Skrevet av: Agnes Østengen – ønsker du å ta en prat med Agnes om content marketing? Send en e-post til agnes@dysondrager.no 🙂